ПРОГРАМА «ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»

Illustration

В Україні основні показники ранньої діагностики та якості лікування раку в 2–2,5 рази нижчі, ніж у розвинених країнах. Зокрема, упродовж першого року після встановлення діагнозу в нас помирають удвічі більше пацієнтів, ніж у країнах Західної Європи.
На підставі аналізу основних тенденцій у лікуван¬ні хворих онкологічного профілю стає очевидним той факт, що в ряді країн За¬хідної Європи та Північної Америки системам охорони здоров’я вдалося досягти спочатку стабілізації, а потім і зниження смертності від найбільш поширених візуальних злоякісних пухлин. Це пов’язано, передусім, із повномасштабним упроваджен¬ням національних програм скринінгу.
В Україні організованому скринінгу найбільш підлягають рак шийки матки, рак молочної залози та рак шкіри. Ці онкологічні захворювання мають найбільш негативний вплив на трудовий та демографічний потенціал нашої держави. Досвід розвинених країн показує, що систематична робота в напрямі первинної профілактики дозволяє реально знизити рівень онкологічної захворюваності та смертності. І роль лікарів первинної ланки в цій боротьбі є надзвичайно важливою.

Illustration

Постійне підвищення професійного рівня лікарів первинного рівня надання медичної допомоги має значний вплив на ефективність скринінгу раку молочних залоз, раку шийки матки та раку шкіри, адже це безпосередньо впливає на вміння правильно оглянути молочні залози та лімфовузли; новоутворення на шкірі (зокрема, вміння користуватися дерматоскопом); вміти правильно зробити забір матеріалу з шийки матки.

На жаль, в Україні немає спеціалізованих навчальних програм з проведення онкоскринінгу для сімейних лікарів та акушер-гінекологів, які працюють на ПМД. А це є значною проблемою, яку потрібно вирішувати системно й ефективно.

У межах Програми «Підвищення професійного рівня медичних працівників» Фонд організовує навчальні заходи для лікарів загальної практики-сімейних лікарів та акушер-гінекологів, метою яких є покращення їхніх професійних навичок для проведення правильного та якісного скринінгу на рак шийки матки, рак молочних залоз і рак шкіри.
Під час навчання лікарі-онкологи проводять наступні тренінги та майстер-класи:● правильний огляд молочних залоз та лімфовузлів;● огляд новоутворень на шкірі та навички користування дерматоскопом;● якісний забір матеріалу з шийки матки.